VAWO

De Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) is één van de vaste partners van PNN. Als onderdeel van ons parternschap is één zetel van het VAWO-bestuur gereserveerd voor PNN. Deze zetel wordt doorgaans bezet door onze portefeuillehouder Arbeidsvoorwaarden.

In tegenstelling tot PNN kan de VAWO promovendi bijstaan bij concrete juridische geschillen. Wij raden promovendi dan ook lid te worden van VAWO (of een andere vakbond). VAWO kent een speciaal, gereduceerd, lidmaatschapstarief voor promovendi van 72 euro per jaar. Via het keuzemodel zijn de kosten voor vakbondslidmaatschap doorgaans (deels) terug te krijgen van de werkgever.