FAQ

FAQ over een PhD in Nederland

  1.      Wanneer kwalificeer ik voor een promotieplaats?

Wanneer je in het bezit bent van een masterdiploma, doctoraaldiploma of vergelijkbaar kwalificeer je voor een promotieplaats aan een Nederlandse universiteit of vergelijkbare instelling.

  1.      Hoe kom ik aan een promotieplaats?

Fulltime promoveren wordt in de meeste gevallen als een volwaardige baan gezien. Op onderstaande pagina vind je meer informatie over het vinden van een geschikte promotieplaats: http://www.hetpnn.nl/promoveren/vacatures/.

Daarnaast biedt de Rijksuniversiteit Groningen momenteel de mogelijkheid om PhD student te worden. Dit betekent dat je je aanmeldt voor een PhD programma en als student geregistreerd wordt. Je bent dus geen werknemer van de universiteit en ontvangt ook geen salaris. PNN is geen voorstander van dit bursalensysteem. Meer informatie is te vinden via http://www.rug.nl/education/phd-programmes/.

  1.      Kan ik op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats komen?

Het is zeker mogelijk om op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats te komen. Het aanboren van je netwerk is hierbij cruciaal. Indien je een professor bereid vindt om je promotor te worden, is het nog wel zaak om aan voldoende financiering te komen.

Het is mogelijk om via een open ronde binnen een universiteit of vergelijkbare instelling aan een positie te komen. Vaak betekent dit bij toekenning dat je als fulltime promovendus/promovenda wordt aangesteld.

Het is daarnaast ook mogelijk om eigen financiering te regelen door middel van een beurs. Je treedt dan niet in dienst bij een universiteit of vergelijkbare instelling, maar kan vaak wel fulltime onderzoek doen aan de desbetreffende universiteit of instelling.

Het is ook mogelijk om op basis van eigen financiering in deeltijd onderzoek te gaan doen. In dat geval behoor je tot de groep van zogenaamde buitenpromovendi. Voor meer informatie over financiering, zie http://www.hetpnn.nl/links/subsidiesites/ en http://www.hetpnn.nl/promoveren/financiering/.

  1.      Welke rechten heb ik als promovendus/promovenda?

Promovendi met een dienstverband hebben de rechten die de meeste leden van het wetenschappelijk personeel ook hebben. Meer informatie over deze rechten is te vinden via de VAWO, de landelijke vakbond voor de wetenschap (d.w.z. wetenschappelijk en ondersteunend personeel) – zie https://www.vawo.nl/. Het is handig om lid te worden van de VAWO. Leden komen namelijk in aanmerking voor rechtsbijstand mocht dit nodig zijn.

Buitenpromovendi behoren niet tot het personeel van een universiteit of vergelijkbare instelling en komen daarmee niet in aanmerking tot rechtsbijstand van de VAWO. Het is dus raadzaam je eigen rechtsbijstand elders goed te regelen.

  1.      Hoe kan ik het meeste halen uit mijn promotietraject?

Naast het feit dat een promotietraject vooral hard werken is, zijn er voldoende manieren om je tijd als promovendus/promovenda te verrijken.

PNN heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het voor promovendi mogelijk te maken om tijdens hun promotietraject een ‘pauze’ te nemen en een positie buiten de wetenschap te vervullen voor een periode van 3–6 maanden met als doel om kennis te maken en ervaring op te doen met een niet-wetenschappelijke carrière. Meer informatie over ons Professional PhD Program vind je op onze website: http://www.hetpnn.nl/ppp/.

Daarnaast kan het zo zijn dat je als promovendus/promovenda ideeën hebt over beleidsmatige zaken met betrekking tot promotietrajecten. Meedenken hierover kan bijvoorbeeld bij je lokale promovendi-overleg – zie http://www.hetpnn.nl/over-ons/promovendi-overleggen/ voor een overzicht van de promovendi-overleggen die momenteel lid zijn van PNN.

Ook valt te denken aan het bekleden van een functie in een faculteitsraad of universiteitsraad. Dit is vooral interessant voor promovendi met een dienstverband.

Natuurlijk kan je ook geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van je ideeën op nationaal niveau. In dat geval biedt PNN een mooie mogelijkheid. Bij PNN horen we graag van promovendi die mee willen denken. Vacatures voor bestuursfuncties of voor één van de commissies van PNN, zoals de National PhD Day commissie, worden op de website geplaatst en verspreid via AcademicTransfer. Desalniettemin staan we geïnteresseerden graag te woord. Vragen kunnen gemaild worden naar info@hetpnn.nl.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.FAQ about doing a PhD in the Netherlands

  1.      When do I qualify for a PhD position?

In case you have obtained a master’s degree or equivalent you qualify for a PhD position at a Dutch university or similar institution.

  1.      How can I apply for a PhD position?

Most PhD positions are paid positions and so most PhD candidates are employed by a Dutch university or similar institution and receive wages accordingly. Because of this, you will have to apply for a job opening and the selection procedure usually entails a job interview and any form of assessment. Most job openings can be found at https://www.academictransfer.com/. From there, you can easily access the websites of individual universities and similar institutions in order to obtain further information.

At Groningen University, it is currently possible to apply for a PhD studentship. As a PhD student, you will not be employed by the university and are expected to obtain your own funding since you will not receive any wages. Furthermore, social benefits are severely limited. PNN does not endorse this form of a PhD trajectory and advises against pursuing such a position. Additional information about these PhD studentships can be found here: http://www.rug.nl/education/phd-programmes/?lang=en.

  1.      Can I apply for a PhD candidateship with my own proposal?

It is possible to contact a professor directly with your own PhD proposal. In case a professor agrees to be your supervisor, you will need to secure funding for your research.

Of course, it is possible to apply for an open call for PhD candidates at the university or institution where your supervisor is stationed. Upon endorsement of your PhD proposal, you will be employed as a PhD candidate.

It is also possible to secure your own funding. In case you do so, you will not be employed by the university or institution where you wish to conduct your research. It is nonetheless possible to conduct your research fulltime at that university or institution.

It is also possible to conduct your research part-time – in that case you will belong to the group of so-called external PhD candidates.

For further information about funding options, see http://www.hetpnn.nl/en/links/subsidiesites/.

  1.      What rights do I have as a PhD candidate?

As an internal PhD candidate, you enjoy the rights that academic employees have. Further information about the rights of academic employees can be obtained from the VAWO, the Dutch labour union for academic and support personnel – see https://www.vawo.nl/en/. It is useful to apply for VAWO membership in order to be eligible for legal assistance when needed.

As an external PhD candidate, you are not an employee. Because of this, you are not eligible to receive legal assistance from the VAWO and so it is wise to make your own arrangements.

  1.   How can I make the most of my PhD project?

Next to the fact that a PhD project requires a lot of hard work, there are ways to enrich your time spent as a PhD researcher.

For instance, PNN has been working hard on enabling PhD candidates to take a break from their research and take up a position outside of academia for a period of 3–6 months on average in order to explore non-academic career opportunities. More on our Professional PhD program can be found here: http://www.hetpnn.nl/en/ppp/.

In addition, as a PhD researcher, you might develop or already have all sorts of ideas about policies that are relevant for PhD candidates and/or concern PhD positions in general. In that case, you might want to apply for a position at your local PhD council – see http://www.hetpnn.nl/en/over-ons/promovendi-overleggen/ for an overview of the PhD councils that are currently affiliated to any of the Dutch universities or university medical centres and are members of PNN.

It also possible to become active on a faculty board or university board. This is especially interesting for internal PhD candidates.

Of course, you might also be interested in developing your ideas at a national level and apply for a position with PNN. At PNN, we are always keen to hear from those who wish to think about topics related to doing a PhD in the Netherlands. Vacancies for positions on the PNN board or on any of its committees, such as the National PhD Day committee, are published on our website and on the website of AcademicTransfer. Queries about any job openings are more than welcome and can be emailed to info@hetpnn.nl.

No rights can be derived from this information.

Board of Recommendation

The members of the Recommendation Board support the Professional PhD Program (PPP) by publicly endorsing the project. The composition of the committee is a testament to the support for the PPP within the broad academic community. The members strongly believe that the project can contribute to the career development of PhD candidates, emphasize the value of a PhD outside of academia, and strengthen the existing relations between science, business, and government.

The Recommendation Board consists of:

Prof. Dr Ed Brinksma
Rector magnificus University of Twente

Dr Karl Dittrich
President VSNU

Prof. Dr Jos Engelen
President NWO and professor experimental physics at the University of Amsterdam

Prof. Dr Jeroen Geurts
Former president of the Young Academy and professor translational neurosciences at the VUmc Amsterdam

For more information on the PPP see this infosheet or mail via info@hetpnn.nl!

BIG-herregistratie arts-onderzoekers

Eisen BIG-herregistratie definitief aangepast voor alle promovendi

18 juli 2016 – Alle promovendi komen definitief in aanmerking voor herregistratie in het BIG-register op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Minister Schippers (VWS) heeft de wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG op 13 juli jl. in de Staatscourant gepubliceerd. Vorig jaar leken voor een grote groep promovendi problemen te ontstaan omdat hun onderzoekswerkzaamheden niet automatisch meetelden als werkervaring voor herregistratie. De werkgroep BIG van het PNN, bestaande uit promovendi uit alle acht umc’s, hadden zich hard gemaakt voor deze oplossing, die met deze publicatie nu definitief is geworden. De praktische uitvoering van deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 5.2 van de beoordelingskaders per individueel beroep.   

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht om zich 5 jaar na het behalen van hun diploma opnieuw te registreren in het BIG-register. Om dat te kunnen doen, is een urennorm opgesteld. Eerder leek het erop dat veel promovendi in de medische wereld niet aan deze urennorm zouden kunnen voldoen, omdat promotie-werkzaamheden vaak niet meetelden voor deze norm. Doordat promotieonderzoek nu als gelijkgestelde werkzaamheden zal worden aangemerkt, kunnen promovendi na het behalen van hun proefschrift opnieuw registreren.

De werkgroep BIG van het PNN, samengesteld uit de promovendi van alle acht umc’s, nam plaats aan tafel bij het ministerie van VWS om intensief te overleggen over de voorwaarden voor BIG-herregistratie. Constructief overleg met het ministerie en andere partijen heeft nu geresulteerd in een oplossing voor medici die promoveren.

Het PNN schreef eerder, in samenwerking met de NFU en de KNMG, voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een uitgebreider artikel over de wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG t.a.v. promovendi. De praktische uitvoering van deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 5.2 van de beoordelingskaders (voor ieder beroep in te zien via: https://www.bigregister.nl/herregistratie). De Werkgeversverklaring voor promovendi is te vinden via dezelfde site.

For whom?

For whom is the PPP intended?

The PPP is for PhD candidates at a Dutch university, research institute, or university medical centre who want to gain work experience during their PhD program. The vacancies are mainly aimed at employee PhD candidates, but external PhDs may also be eligible and are encouraged to apply. The PPP is open to PhD candidates with a Dutch or foreign nationality. Depending on the vacancy, a knowledge of Dutch and/or English may be required as well as specific skills for the vacancy. The candidate must be able to finish the PPP during their PhD program.

(2) How is the contract arranged?

The contract is signed between the PhD candidate and the company. PNN solely facilitates vacancies at companies, forwards job applicants, and carries out an evaluation of the placement. The PhD candidate must ask permission from their supervisor(s) to participate in the PPP and to adapt their PhD employment contract. PNN can help if the candidate wishes to convince their supervisor of the benefits of the PPP. Vacancies within the PPP are for 0.2-1.0 FTE for 3-6 months. This means that the PhD candidate must adjust their contract at the university, possibly take unpaid leave, and extend their PhD contract deadline. In some cases, permission to extend the PhD deadline may be required from the relevant research funding body.

(3) Do I get paid for my work?

The company pays the PhD candidate during the PPP according to the PhD salary of the relevant CAO NU/UMC/OI. This means that the monthly salary of the PhD candidate should, in principle, remain the same during the PPP. However, this can vary depending on how the contract with the university is arranged.

(4) What is expected of me?

The vacancies within the PPP are usually project-oriented and can be carried out within the time period of the PPP. The PhD candidate and the company supervisor(s) put together a project plan which clearly stipulates the tasks required of the PhD candidate. The PhD candidate receives supervision and feedback from the company supervisor(s) and is treated as an ordinary employee of the company.

(5) Which vacancies are on offer?

There are vacancies continually on offer from our participating organizations. In the past there have been vacancies at, among others, the Ministry of Economic Affairs, Agriculture, and Innovation, the Ministry of Education, Culture, and Science, NWO, the Council for Social Development, Rabobank, and the University of Amsterdam. PNN tries to create vacancies for PhD candidates in all scientific disciplines and hopes in the future to expand the number of vacancies within the PPP. All current vacancies can be found on the vacancy website of the PPP and are advertised via AcademicTransfer.

(6) Can I contact a company myself?

PhD candidates are welcome to take the initiative to approach companies and ask if they are interested in (a position similar to) the PPP. In that case, the PhD candidate may send this brochure to the company. PNN is further willing to give more information about the PPP and advice to both the PhD candidate and the company.

(7) Is the PPP legally allowed?

According to the Work and Security Act, the maximum period of two years for an employment contract in the CAO may be extended if the contract is for the purpose of educating the employee and if the extension is necessary for completing that education (see Article 7.668a of the Civil Code). The contract of a PhD candidate is explicitly defined as educational in the CAO. The employment contract of a PhD candidate can be extended for the completion of the PhD as the extension does not lead to permanent employment but only to the completion of the PhD (see section 2.3 article 8 and 10 of the CAO). An employer could refuse an extension but serious company concerns would have to be given in that case.

(8) What is the procedure for the PPP?

The procedure involves six steps: (a) a company has a vacancy for the PPP and the vacancy is advertised by PNN (b) applicants send a motivation letter and CV to PNN and the candidates who meet the criteria are forwarded to the company (c) suitable candidates are invited for an interview and the company selects a candidate (d) a contract is signed between the candidate and the company and the project is carried out (e) PNN contacts the candidate during the PPP (f) PNN carries out a final evaluation of the PPP.

For more information on the PPP see this infosheet or mail us via info@hetpnn.nl!