Commissies

  • National PhD Day commissie

Deze commissie organiseert de jaarlijkse National PhD Day van PNN. Tijdens de National PhD Day komen promovendi uit heel Nederland bij elkaar voor interessante discussies, deskundige workshops, een informatiemarkt en een netwerkborrel. Kijk op www.nationalphdday.nl voor meer informatie.

  • Werkgroep UMC

Vanuit het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de Werkgroep UMC (voorheen Werkgroep BIG) opgericht,  samengesteld uit promoverende basisartsen vanuit alle 8 UMC’s, die ervoor heeft gepleit de eisen voor BIG-herregistratie te versoepelen voor promovendi. Ook andere thema’s die spelen bij PhDs van UMC’s worden aangekaart en onderzocht.

  • Commissie integriteit

Deze commissie focust zich op het “grijze gebied” tussen fraude en het integer uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, alsmede op de werkzaamheden die PhDs moeten verrichten rondom datamanagement en methodologie en de effecten daarvan op integriteit.