Promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt meerdere plekken aan in het kader van het Professional PhD Program (PPP).

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro in nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert negen onderzoeksinstituten. NWO financiert bijna 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Binnen NWO richt het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) zich op het stimuleren, financieren en coördineren van het Nederlandse onderzoek in de disciplines Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde. Dit onderzoek is georganiseerd in onderzoeksprogramma’s en projecten en wordt uitgevoerd aan Nederlandse kennisinstellingen. Ook stimuleert het domein samenwerking met het bedrijfsleven, departementen en maatschappelijke organisaties en samenwerking in internationaal verband. Naast de financiering van onderzoeksprojecten zijn nationale strategieontwikkeling en de stimulering van netwerkvorming via wetenschappelijke congressen belangrijke activiteiten. Het ENW-bestuur bepaalt de strategie en stelt vast welke activiteiten plaatsvinden. Het wordt hierbij ondersteund door het ENW-bureau, dat het beleid voorbereidt, uitvoert en evalueert.

Voor het domein ENW zoeken wij meerdere promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker voor een periode van 3 tot 6 maanden. 

Wat ga jij doen

Als junior beleidsmedewerker assisteer je in de beoordelingsrondes van een aantal van deze onderzoeksprogramma’s. Dit zal met name zijn bij het zoeken van referenten en het formeren en ondersteunen van beoordelingscommissies. Je neemt deel aan de beoordelingsvergaderingen en stelt hier het verslag van op. Ook zal je de beleidsmedewerker af en toe ondersteunen bij andersoortige vergaderingen of bijeenkomsten, zoals start- of voorgangsbijeenkomsten, maar ook expertbijeenkomsten.

De medewerker die wij zoeken heeft

 • een afgeronde masterstudie in één van de onderzoeksgebieden die onder ENW vallen;
 • een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus en keert na afloop van de aanstelling bij NWO terug naar de universiteit om het promotietraject af te ronden;
 • belangstelling voor onderzoeksbeleid;
 • goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels.

Wij bieden

 • een contract voor een promovendus voor 0,8- 1,0 fte voor de duur van 6 maanden als junior Beleidsmedewerker;
 • een contract met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als aan de universiteit;
 • in onderling overleg is een andere periode dan 6 maanden bespreekbaar.

Meer informatie

Op onze websites www.nwo.nl en www.nwo.nl/enw tref je meer informatie over de organisatie. Voor vragen over de vacature en de afdeling, neem je contact op met Kirsten de Bruijn-Spoorendonk (beleidsmedewerker ENW) k.spoorendonk@nwo.nl, 070-3440776, of Serife Yaman (personeelsadviseur voor ENW) s.yaman@nwo.nl, 070-3494188.

Solliciteren?

Is je interesse gewekt, dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief via het sollicitatieformulier op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Promovendi (m/v) voor de tijdelijke functie van aankomend beleidsmedewerker NWO

Algemeen

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

SGW is op zoek naar promovendi (m/v) voor de functie van aankomend beleidsmedewerker in de periode januari tot juli 2020 (6 maanden).

De aankomend beleidsmedewerker assisteert in de beoordelingsrondes van SGW, met name bij het zoeken van referenten en het samenstellen en ondersteunen van beoordelingscommissies. Referenten zijn wetenschappelijke specialisten die een oordeel geven over een voorstel op basis waarvan een beoordelingscommissie een advies opstelt voor NWO over financiële steun aan een onderzoeksproject.

De medewerker die wij zoeken heeft:

 • een afgeronde masterstudie in de sociale of geesteswetenschappen;
 • belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus (vereiste is dat de medewerker tijdelijk in dienst treedt bij NWO en na afloop van de aanstelling bij NWO terugkeert naar het dienstverband én het PhD traject aan de universiteit).

Wij bieden

 1. een tijdelijke functie waarin een effectieve kennismaking met de tweede geldstroom en een oriëntatie op werkzaamheden buiten de wetenschap wordt geboden en daarnaast een onderbreking van het promotietraject die weer nieuwe inspiratie geeft om de dissertatie af te ronden;
 2. een tijdelijke aanstelling voor 0,8-1,0 fte als aankomend beleidsmedewerker.

De functie is ingedeeld in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. De formele functiebenaming is programma-/beleidsmedewerker A. Naast 8% vakantiegeld biedt NWO een eindejaarsuitkering en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariël Schweizer, Senior beleidsmedewerker, via 070-3440939 of m.schweizer@nwo.nl of met Joris Voskuilen, Senior beleidsmedewerker, via 070 – 3440989 of via j.voskuilen@nwo.nl

Wil je solliciteren? Stuur een motivatiebrief en CV naar Gerda Goedhart, P&O adviseur, o.v.v. vacaturenummer 3503 via onderstaande link. De deadline om te solliciteren is tot 16 september aanstaande.

https://vacatures.nwo.nl/vacatures/promovendi-m-v-voor-de-tijdelijke-functie-van-aankomend-beleidsmedewerker-nwo-697631.html

N.B. Nadrukkelijk verzoek alleen te solliciteren op deze positie vanuit een bestaande PhD positie. Alleen sollicitanten die vanuit een PhD positie reageren (en na tijdelijk contract bij NWO terugkeren naar een PhD positie) worden meegenomen in deze procedure.

Samengevat

Plaats: Den Haag
Werk- en denkniveau: gepromoveerd
Uren: 40
Uiterste reactiedatum: 16 september 2019

Vacature: Promovendi (m/v) voor de tijdelijke functie van junior beleidsmedewerker NWO

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

SGW is op zoek naar promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker in de periode medio augustus – medio februari 2020 of in de periode januari tot juli 2020.

N.B. Nadrukkelijk verzoek alleen te solliciteren op deze positie vanuit een bestaande PhD positie. Alleen sollicitanten die vanuit een PhD positie reageren (en na tijdelijke aanstelling bij NWO terugkeren naar een PhD positie) worden meegenomen in deze procedure.

De junior beleidsmedewerker assisteert in de beoordelingsrondes van SGW, met name bij het zoeken van referenten en het formeren en ondersteunen van beoordelingscommissies. Referenten zijn wetenschappelijke specialisten die een oordeel geven over een voorstel aan NWO voor financiële steun aan een onderzoeksproject.

De medewerker die wij zoeken heeft:

 • een afgeronde masterstudie bij voorkeur in de sociale of geesteswetenschappen;
 • belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus (vereiste is de medewerker tijdelijk in dienst treedt bij NWO en na afloop van de aanstelling bij NWO terugkeert naar het dienstverband & PhD traject aan de universiteit).

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariël Schweizer, Senior beleidsmedewerker, via 070-3440939 of m.schweizer@nwo.nl of met Marc Linssen, Senior beleidsmedewerker, via 070 – 3440625 of via m.linssen@nwo.nl.

Wil je solliciteren stuur een motivatiebrief en CV naar Gerda Goedhart, P&O adviseur, o.v.v. vacaturenummer 3422 via de solliciteer button op de website van NWO. De deadline om te solliciteren is tot 31 mei aanstaande.

Wij bieden

 1. een tijdelijke functie waarin een effectieve kennismaking met de tweede geldstroom en een oriëntatie op werkzaamheden buiten de wetenschap wordt geboden en daarnaast een onderbreking van het promotietraject die weer nieuwe inspiratie geeft om de dissertatie af te ronden;
 2. een tijdelijke aanstelling voor 0,8-1,0 fte als junior beleidsmedewerker.

De functie is ingedeeld in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. Naast 8% vakantiegeld biedt NWO een eindejaarsuitkering en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

N.B. Nadrukkelijk verzoek alleen te solliciteren op deze positie vanuit een bestaande PhD positie. Alleen sollicitanten die vanuit een PhD positie reageren (en na tijdelijke aanstelling bij NWO terugkeren naar een PhD positie) worden meegenomen in deze procedure.