Manifest tegen experiment promotieonderwijs aangeboden aan Tweede Kamer

Vandaag (4 feb, 13:45) bieden beurspromovendi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hun manifest tegen het experiment Promotieonderwijs aan de Tweede Kamer aan. Beurspromovendi doen namelijk precies hetzelfde werk als werknemerpromovendi, maar voor minder geld en onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Zo beloofde de RUG de beurspromovendi bijvoorbeeld meer vrijheid in het opzetten van hun project, maar verschilde deze in de praktijk niet van die van werknemerpromovendi. Ook zouden beurspromovendi geen onderwijs mogen geven, maar werden ze daar in sommige gevallen door hun supervisors wel nadrukkelijk toe aangespoord.

In dit manifest eisen de beurspromovendi daarom de stopzetting van het experiment Promotieonderwijs, werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als beurspromovendi werkzaam zijn geweest. Het manifest wordt gesteund door 1075 individuele ondersteuners, waarvan 239 beurspromovendi van de RUG, en landelijke organisaties als het Promovendi Netwerk Nederland, (studenten-)vakbonden en WOinActie.

Het experiment Promotieonderwijs begon in 2016 en was al voor het begin omstreden. Hoewel de  (niet onbetwiste) tussenevaluatie van het experiment aangeeft dat er geen nadelige effecten zijn van het experiment, geven de beurspromovendi zelf een veel negatiever signaal af. Naast de 239 beurspromovendi die dit kritische manifest hebben ondertekend, zijn er 58 medische beurspromovendi naar de rechter gestapt om werknemersstatus te eisen, en overwegen andere beurspromovendi diezelfde stap te nemen.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft voor de tweede ronde van het experiment een aanvraag gedaan voor nog eens 650 beurspromovendi, bovenop de huidige 850. Dit ondanks felle kritiek van de universiteitsraad. Twee faculteiten hebben echter al laten weten niet meer mee te doen met het experiment: de faculteit Rechtsgeleerdheid stelde vast dat er onvoldoende verschil in werkzaamheden was tussen beurspromovendi en werknemerpromovendi om een verschil in arbeidsvoorwaarden te rechtvaardigen, en de faculteit Wijsbegeerte vindt twee soorten promovendi niet wenselijk. De aanbieding van het manifest is, in het licht van deze ontwikkelingen, een goed moment voor de Kamer om het experiment grondig te heroverwegen.

Nieuwe vacatures PNN: algemeen bestuursleden voor de portefeuilles Kwaliteit, Diversiteit en Loopbaan

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de VSNU, de KNAW en Academic Transfer. We organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten, werken nauw samen met de AOb (Algemene Onderwijsbond) en Eurodoc (Europees PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendi-vertegenwoordigers van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.

Vanaf 20 maart 2020 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van een drie nieuwe algemeen bestuursleden voor de portefeuilles kwaliteit, diversiteit en loopbaan. Zie hieronder voor de volledige vacaturetekst:

Vacature algemene bestuursleden PNN

Meer informatie

Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen aan Kimberley Anneveldt (secretaris@hetpnn.nl). Je sollicitatiebrief en cv kun je opsturen naar secretaris@hetpnn.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 6 maart. De sollicitatiegesprekken vinden overdag plaats op dinsdag 10 maart in Utrecht. De installatie zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart.

Beleidsplan PNN

Bij deze presenteren wij met trots het nieuwe beleidsplan van het Promovendi Netwerk Nederland. Gedurende ons beleidsweekend afgelopen najaar hebben we gewerkt aan een document, niet enkel voor het komende jaar, maar ook aan een richting voor de jaren daarop. Dit hebben we proberen samen te vatten in drie duidelijke standpunten waarin onze portefeuilles direct en indirect aan bod komen.

De VAWO gaat fuseren met de AOb! Wat betekent dit voor promovendi?

Leden van de VAWO hebben massaal voor de fusie met de Algemene Onderwijsbond (AOb) gestemd. Van alle uitgebrachte stemmen was 97% vóór de fusie. Ook de leden van de AOb hebben met de fusie ingestemd. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 de belangen van de VAWO-leden behartigd gaan worden vanuit de AOb. Om dat goed te kunnen doen gaat de AOb een nieuwe sector oprichten speciaal voor het Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (WO&O).

Maar wat verandert er nu voor jou als lid?

Blijft hetzelfde of verbetert:

  • Juridische bijstand blijft. Ongeacht hoe lang mensen bij de VAWO lid waren, iedereen die nu VAWO-lid is, heeft vanaf 1 januari 2020 recht op juridische ondersteuning. Indien noodzakelijk zelfs met een advocaat;
  • Ook de AOb zit aan de cao-tafel om mee te onderhandelen over een sterke cao;
  • De AOb blijft aandacht vragen  voor belangrijke thema’s zoals het experiment promotieonderwijs, maar ook onderwerpen als de extreem hoge werkdruk, verwevenheid onderwijs & onderzoek, gelijke kansen en sociale veiligheid blijven geagendeerd;
  • Evenementen die de VAWO organiseerde (de opening van het Academisch Jaar en de Academie-Kus) blijven. Ook zal de vakbond als vanouds op PhD-dagen aanwezig zijn;
  • Tot slot: de mensen blijven! Zowel de lokale vertegenwoordigers, het bestuur en het personeel blijven zich inzetten voor jou!

Wat verandert er dan wel:

  • De naam verandert. VAWO wordt AOb WO&O;
  • De contributie verandert. De AOb hanteert een ander systeem naar inkomen. Voor promovendi betekent dat de maandelijkse bijdrage omhoog gaat van € 6,- naar € 17,85. Bij veel universiteiten kun je deze contributie fiscaal uitruilen. Verder is het lidmaatschap, als compensatie voor de verhoging, de eerste drie maanden gratis;
  • De VAWO Visie verdwijnt. In plaats daarvan verschijnt elke maand het Onderwijsblad waarin alle sectoren, dus ook WO&O, aan bod komen;
  • De website en de contactgegevens veranderen. Op de website van de AOb zal informatie over de cao’s, juridisch advies en evenementen te vinden zijn.

De ‘look’ mag dan veranderen, maar de ‘feel’ blijft hetzelfde. De VAWO is er trots op om, vaak samen met PNN, te strijden voor de belangen van promovendi. Niet voor niets maakte er al jaren een PNN-bestuurslid deel uit van het VAWO-bestuur. Ook binnen de AOb blijft PNN opkomen voor betere arbeidsvoorwaarden en een sterkere positie voor promovendi. PNN kijkt uit naar een goede samenwerking met AOb WO&O in de strijd voor een gezonde wetenschap.