Lucille Mattijssen nieuwe voorzitter Promovendi Netwerk Nederland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 september 2019 is Lucille Mattijssen verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de belangenvereniging voor en door promovendi. Mattijssen promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp carrièreontwikkeling en volgt Anne de Vries op, die het bestuur van PNN na ruim een jaar voorzitterschap verlaat.

Mattijssen kijkt ernaar uit om het komende jaar, samen met de PNN-bestuursleden en de promovendivertegenwoordigers van de universiteiten, de positie van promovendi te verbeteren. “Promovendi zijn cruciaal voor het onderzoek en onderwijs aan universiteiten. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een kwetsbare positie: hun doorstroommogelijkheden in de wetenschap zijn beperkt en ze zijn vaak afhankelijk van hun begeleiders. Het PNN verenigt promovendi en heeft zo de mogelijkheid hun belangen op de agenda van beleidsmakers te zetten.”

Verschillende onderwerpen vragen de komende periode nadrukkelijke aandacht. Zo volgt PNN de ontwikkelingen rondom het experiment promotieonderwijs in Groningen op de voet. Mattijssen: “Het argument dat promovendi als student meer vrijheid in hun project zouden hebben weegt op geen enkele manier op tegen de werknemersrechten die ze verliezen. Promotieonderwijs betekent netto dus een verslechtering van promotietrajecten.” Ook de toestroom van internationale beurspromovendi brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. “De beurzen die deze promovendi ontvangen zijn vaak onvoldoende om in Nederland van rond te komen.” Verder blijven ook het mentale welzijn van promovendi, de kwaliteit van de promotietrajecten en de kansen van promovendi op de arbeidsmarkt belangrijke punten waar PNN zich voor blijft inzetten.

Voor twee nieuwe speerpunten waar het PNN de komende jaren meer aandacht aan wil gaan besteden, zijn binnen het dagelijks bestuur van PNN portefeuilles gecreëerd Tjitske van Engelen (Amsterdam UMC) is aangetrokken voor de portefeuille diversiteit en zal zich gaan inzetten voor de problemen waar specifieke groepen promovendi in Nederland tegen aanlopen. Carola Schoor (Maastricht University), zelf buitenpromovendus, zal zich in het bijzonder gaan inzetten voor de belangen van buitenpromovendi, een grote groep promovendi die vaak uit het oog verloren wordt. Daarnaast zal ze ook als communicatieadviseur gaan optreden voor het PNN. Voor de zomer zijn Kimberley Anneveldt (Isala Zwolle) en Nicolien van Vliet (LUMC) reeds aangetreden als respectievelijk nieuwe secretaris en bestuurslid UMC’s. Mattijssen: “Met in totaal negen bestuursleden is het PNN helemaal klaar voor alle uitdagingen in het nieuwe academisch jaar!”

Voorzitter PNN topper collegejaar ’18/’19

ScienceGuide bracht afgelopen maandag een lijst uit met toppers die afgelopen jaar bepalend zijn geweest in het hoger onderwijs. Onze voorzitter, Anne de Vries, mocht zich tot hen rekenen. Dit schreef ScienceGuide over Anne:

“Ongehinderd door het feit dat het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) nog steeds geen ‘officiële status’ heeft voor het Haagse, wist voorzitter Anne de Vries (Tilburg University) het afgelopen jaar de gemoederen flink bezig te houden. Soms is het misschien maar beter als je niet ‘officieel’ aan tafel zit zo lijkt haar credo te zijn. Het gaat immers niet om de positie maar om de inhoud.

De Vries laat zien hoe je via de juiste kanalen op het goede moment moet handelen om issues aan de kaak te stellen. Feilloos zeilde ze mee op de golven die Argos maakte met de reportages over schimmige constructies rond promoties – de ‘promotiefabriek’ – op haar eigen universiteit, en ook nadat Kamervragen waren beantwoord pakte ze door. De wedstrijd is pas gewonnen als het fluitsignaal gegeven wordt.

Ze is niet bang om vijanden te maken maar doet dat pas wanneer alle andere opties zijn uitgeput. Zo kwam het PNN onder haar leiding in botsing met zowel de Rijksuniversiteit Groningen als het onderzoeksinstituut CHEPS over het experiment met promotiestudenten. Ook het document met handvatten voor de promotiepraktijk dat de VSNU na vele maanden overleg opleverde vond De Vries weinig indrukwekkend – en liet dat ook weten. Het zou ons geheel niet verbazen als we na haar voorzittersjaar nog veel van haar zullen horen.”

Klik hier voor het hele artikel en de andere toppers.

Nieuwe vacature PNN: Algemeen Bestuurslid Diversiteit & Buitenpromovendi

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de VSNU, de KNAW, Science in Transition en Academic Transfer. We organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten, zijn actief in de VAWO (de vakbond voor de wetenschap) en Eurodoc (Europees PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendi-vertegenwoordigers van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.

Vanaf 20 september 2019 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van een nieuw algemeen bestuurslid Diversiteit & Buitenpromovendi. Zie de bijlage voor de volledige beschrijving. 

Vacature bestuurslid Diversiteit & Buitenpromovendi

Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen aan Kimberley Anneveldt (secretaris@hetpnn.nl). Je sollicitatiebrief en CV kun je eveneens opsturen naar secretaris@hetpnn.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 30 augustus. De sollicitatiegesprekken vinden overdag plaats op woensdag 4 september in Utrecht.