CAO

De meeste promovendi zijn in dienst van de 14 Nederlandse Universiteiten en vallen zodoende onder de CAO NU. Daarnaast is een substantieel deel van promovendi werkzaam aan de 8 Universitaire Medische Centra en zodoende zijn voor hen de bepalingen in de CAO UMC geldend. Als laatste werken er ook promovendi bij andere onderzoeksinstellingen, zoals Centrum voor Wiskunde (CWI), Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), De Koninklijke Bibliotheek (KB), en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (Kon. NIOZ), waarbij als leidraad de CAO OI wordt gebruikt. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) valt ook onder de CAO OI. Ondanks dat dit de drie grootste CAO’s zijn waaronder promovendi vallen, is het niet uitgesloten dat sommige promovendi werkzaam bij andere dan bovenstaande werkgevers in dienst zijn. Het is daarom erg belangrijk om voor het tekenen van je arbeidscontract de CAO door te nemen en dan

voornamelijk de artikelen die gaan over promovendi, assistenten in opleiding, of onderzoekers in opleiding. Hieronder geeft het PNN de belangrijkste zaken weer rondom de drie CAO’s en geeft zij een aantal aanbevelingen voor promovendi. Hierbij is een kleine disclaimer wel op zijn plaats want aan onze beschrijving van de CAO kunnen geen rechten worden ontleend. De beschrijvingen zijn vooral bedoeld ter informatie en illustratie. De CAOs zijn door werkgever- en werknemerorganisaties afgesloten en de beschrijving hieronder is de interpretatie van het PNN. Het is vooral bedoeld om je te helpen in je onderhandeling voordat je je contract afsluit en je te wijzen op zaken die belangrijk kunnen zijn in je verdere carrière als promovendus, junior onderzoeker, of onderzoeker in opleiding. Informeer altijd bij je personeelsfunctionaris en je vakbond op het moment dat je ergens informatie over wilt hebben of onduidelijkheden uit de CAO opgehelderd wilt zien. Je kunt hiervoor ook altijd contact met PNN of de promovendi-overleggen opnemen.

Het PNN heeft in september 2017 een factsheet opgesteld over de rechten van promovendi (binnen de CAO en de Wet werk en zekerheid) die onder de CAO-UMC vallen.
Direct naar de tekst over de CAO UMC of de tekst over de CAO OI.

Werknemersorganisaties die relevant kunnen zijn voor promovendi zijn o.a.:
VAWO | Meldpunt misstanden 
FNV
CNV
VCP