FAQ

FAQ over het doen van een promotietraject in Nederland

  1.      Wanneer kwalificeer ik voor een promotieplaats?

Wanneer je in het bezit bent van een masterdiploma, doctoraaldiploma of vergelijkbaar kwalificeer je voor een promotieplaats aan een Nederlandse universiteit of vergelijkbare instelling.

  1.      Hoe kom ik aan een promotieplaats?

Fulltime promoveren wordt in de meeste gevallen als een volwaardige baan gezien. Op onderstaande pagina vind je meer informatie over het vinden van een geschikte promotieplaats: http://www.hetpnn.nl/promoveren/vacatures/.

Daarnaast biedt de Rijksuniversiteit Groningen momenteel de mogelijkheid om PhD student te worden. Dit betekent dat je je aanmeldt voor een PhD programma en als student geregistreerd wordt. Je bent dus geen werknemer van de universiteit en ontvangt ook geen salaris. PNN is geen voorstander van dit bursalensysteem. Meer informatie is te vinden via http://www.rug.nl/education/phd-programmes/.

  1.      Kan ik op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats komen?

Het is zeker mogelijk om op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats te komen. Het aanboren van je netwerk is hierbij cruciaal. Indien je een professor bereid vindt om je promotor te worden, is het nog wel zaak om aan voldoende financiering te komen.

Het is mogelijk om via een open ronde binnen een universiteit of vergelijkbare instelling aan een positie te komen. Vaak betekent dit bij toekenning dat je als fulltime promovendus/promovenda wordt aangesteld.

Het is daarnaast ook mogelijk om eigen financiering te regelen door middel van een beurs. Je treedt dan niet in dienst bij een universiteit of vergelijkbare instelling, maar kan vaak wel fulltime onderzoek doen aan de desbetreffende universiteit of instelling.

Het is ook mogelijk om op basis van eigen financiering in deeltijd onderzoek te gaan doen. In dat geval behoor je tot de groep van zogenaamde buitenpromovendi. Voor meer informatie over financiering, zie http://www.hetpnn.nl/links/subsidiesites/ en http://www.hetpnn.nl/promoveren/financiering/.

  1.      Welke rechten heb ik als promovendus/promovenda?

Promovendi met een dienstverband hebben de rechten die de meeste leden van het wetenschappelijk personeel ook hebben. Meer informatie over deze rechten is te vinden via de VAWO, de landelijke vakbond voor de wetenschap (d.w.z. wetenschappelijk en ondersteunend personeel) – zie https://www.vawo.nl/. Het is handig om lid te worden van de VAWO. Leden komen namelijk in aanmerking voor rechtsbijstand mocht dit nodig zijn.

Buitenpromovendi behoren niet tot het personeel van een universiteit of vergelijkbare instelling en komen daarmee niet in aanmerking tot rechtsbijstand van de VAWO. Het is dus raadzaam je eigen rechtsbijstand elders goed te regelen.

  1.      Hoe kan ik het meeste halen uit mijn promotietraject?

Naast het feit dat een promotietraject vooral hard werken is, zijn er voldoende manieren om je tijd als promovendus/promovenda te verrijken.

PNN heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het voor promovendi mogelijk te maken om tijdens hun promotietraject een ‘pauze’ te nemen en een positie buiten de wetenschap te vervullen voor een periode van 3–6 maanden met als doel om kennis te maken en ervaring op te doen met een niet-wetenschappelijke carrière. Meer informatie over ons Professional PhD Program vind je op onze website: http://www.hetpnn.nl/ppp/.

Daarnaast kan het zo zijn dat je als promovendus/promovenda ideeën hebt over beleidsmatige zaken met betrekking tot promotietrajecten. Meedenken hierover kan bijvoorbeeld bij je lokale promovendi-overleg – zie http://www.hetpnn.nl/over-ons/promovendi-overleggen/ voor een overzicht van de promovendi-overleggen die momenteel lid zijn van PNN.

Ook valt te denken aan het bekleden van een functie in een faculteitsraad of universiteitsraad. Dit is vooral interessant voor promovendi met een dienstverband.

Natuurlijk kan je ook geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van je ideeën op nationaal niveau. In dat geval biedt PNN een mooie mogelijkheid. Bij PNN horen we graag van promovendi die mee willen denken. Vacatures voor bestuursfuncties of voor één van de commissies van PNN, zoals de National PhD Day commissie, worden op de website geplaatst en verspreid via AcademicTransfer. Desalniettemin staan we geïnteresseerden graag te woord. Vragen kunnen gemaild worden naar info@hetpnn.nl.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.