Promovendi kritisch over bursalensysteem

Universiteit Leiden wil deelnemen aan promotie-experiment.

 

Het college van bestuur (van de Universiteit Leiden, red.) wil deelnemen aan een experiment van het ministerie van Onderwijs en 50 promotiestudenten een plek aan de universiteit geven.

Dat blijkt uit een brief die naar de universiteitsraad is gestuurd. Promovendipartij PhDoc is zeer kritisch over de plannen.
Een promotiestudent is niet in dienst van de universiteit en dus ontvangt deze geen loon. Wel ontvangt de promovendus een beurs en volgen zij dezelfde opleidings- en begeleidingsprogramma’s als promovendi met een aanstelling. Ook krijgen ze een werkplek en kunnen ze gebruik maken van de kopieer- en printfaciliteiten. Ze worden ook opgenomen in de graduate school, blijkt uit de brief.
Minister van Onderwijs Bussemaker wil al langer beurspromovendi bij wet mogelijk maken. Ook de vereniging van universiteiten (VSNU) wil het graag. Vooral omdat promovendi met een aanstelling veel duurder zijn. De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, was echter kritisch op het wetsvoorstel. Ook het Promovendi Netwerk Nederland verzet zich tegen het bursalensysteem.
Bussemaker is een algemene maatregel van bestuur aan het voorbereiden om het experiment mogelijk te maken.
Het college benadrukt dat het doel van het experiment niet is ‘om aangestelde promovendi te vervangen door promotiestudenten. Het vijftigtal zal ‘extra zijn.’
De universiteit wil met de beurs buitenlandse kandidaten zonder beurs of met een ontoereikende beurs naar Leiden halen. Ook kunnen afgestudeerden die nu buiten de boot dreigen te vallen toch de kans krijgen om te promoveren.
De Leidse promovendipartij PhDoc is niet blij met de plannen en heeft maar liefst 17 vragen op het college afgevuurd. De partij wil weten hoe hoog de beurs is en hoeveel geld het college investeert in het plan.
PhDoc vindt het al ‘veelzeggend’ dat de term bursaalpromovendus is vervangen door promotiestudent. Daarnaast is het vreemd dat er in de brief niets staat over de financiële prikkel om aan het experiment te doen terwijl ‘die overduidelijk een grote rol’ speelt. De universiteit ontvangt immers een ‘promotiebonus.’
Verder vindt de partij de doelstelling ‘internationaliseren’ van het college maar moeilijk rijmen met het advies van de Raad van State, waarin juist gesteld wordt dat het bursalenstelsel zal leiden tot minder belangstelling uit het buitenland.
Daarnaast geven promotiestudenten geen onderwijs, dat verkleint hun kansen op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook geen werkervaring opvoeren omdat zij student zijn.
Ook vragen ze zich af wat de gevolgen voor de Leidse PhD-titel zijn als er steeds meer promovendi met minder vaardigheden op de arbeidsmarkt komen.

bron: Mare (Leids Universitair Weekblad).  Lees hier het oorspronkelijke bericht.