Promovendi: kies wijzer!

1 maart 2017 – Precies twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen lanceert het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) haar kieswijzer. Met het antwoord op voor promovendi en andere jonge academici belangrijke vragen: Wie investeert er in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek? Is valorisatie of open acces leidend voor politieke partijen? Krijgen jonge onderzoekers als het aan de politiek ligt ooit een vaste baan? En, is promoveren eigenlijk wel werk?

Om het antwoord te geven op deze vragen, spitte het PNN alle partijprogramma’s van de in 2012 in het parlement gekozen partijen door. Aan de hand van een zestal stellingen scoorde zij de politieke partijen. Voor de stelling ‘promoveren is werk’ betrokken wij niet alleen de partijprogramma’s van de politieke partijen, maar bekeken wij ook de stemmingsuitslagen van moties die daaromtrent zijn ingediend in de Tweede Kamer.

Voor de stelling ‘promoveren is werk’, bekeken wij de steun bij de diverse partijen voor het experiment promotieonderwijs – ook wel bekend als het experiment met promotiestudenten. De stellingen ‘investeringen onderzoek en hoger onderwijs’ reflecteren de investeringen die de partijen in hun programma hebben staan voor deze beiden. De stelling ‘vrije wetenschap’ bekijkt de verplichte koppeling tussen investeringen in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie daarvan en/of een positief economisch rendement die daaruit voortvloeit. Of partijen open science – het geheel van transparante wetenschap: open acces en het vrij toegankelijk maken van (ruwe) datasets en onderzoeksmethodieken – in hun programma ondersteunen en stimuleren, blijkt uit de stelling ‘belang van open science’. Tot slot beslaat de stelling ‘meer vaste aanstellingen onderzoekers’ de concrete maatregelen die partijen nemen om onderzoekers vaker in vaste dienst te nemen.

Het PNN hoopt dat promovendi met deze kieswijzer een geïnformeerde keuze kunnen maken op 15 maart. De keuzes die politieke partijen maken in hun programma’s over onderwijs en onderzoek, kunnen een grote weerslag hebben op de toekomst van jonge onderzoekers in Nederland. Daarom roepen wij alle promovendi en andere jonge academici op hun overwogen stem uit te brengen op 15 maart.
Kieswijzer promovendi