PNN zoekt nieuwe bestuursleden

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de KNAW, VSNU, NWO en Academic Transfer. We organiseren jaarlijks een National PhD Day en zijn actief in de VAWO (de vakbond voor de wetenschap) en Eurodoc (Europese PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendi van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.

Per maart 2017 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van drie bestuursleden, te weten de vastgelegde functies van Secretaris en Penningmeester en één Algemeen Bestuurslid met nader in te vullen portefeuilles.

Functieomschrijving Secretaris:

De secretaris functioneert binnen PNN als een ‘spin in het web’ en beschikt over goede organisatorische kwaliteiten. Je kunt zelfstandig opereren en bent communicatief sterk, betrokken en proactief. Taken zijn o.a. het voorbereiden van de agenda voor de bestuursvergaderingen en de ALV, het verzorgen van de (digitale) correspondentie, beheer van het archief en de ledenbestanden en het bewaken van de planning. Samen met de andere bestuursleden houd je je bezig met het uitzetten en implementeren van het algemeen beleid van PNN.

Functieomschrijving Penningmeester:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het PNN. Je kunt zelfstandig opereren en bent punctueel en proactief. Taken zijn o.a. het opmaken van de begroting en het financiële jaarverslag, het versturen van facturen in het kader van sponsoring voor de National PhD Day, het afhandelen van declaraties en het bewaken van de uitgaven. Samen met de andere bestuursleden houd je je bezig met het uitzetten en implementeren van het financieel beleid van PNN.

Functieomschrijving Algemeen Bestuurslid:

Als algemeen bestuurslid heb je zeer uiteenlopende taken afhankelijk van je portefeuille. Momenteel zijn we vooral op zoek naar een bestuurslid dat zich bezig wilt houden met de internationale aspecten van een promotietraject, in het bijzonder het vertegenwoordigen van PNN binnen Europese gremia. Maar misschien draag jij zelf wel een onderwerp aan waar we ons mee bezig dienen te houden. De portefeuilleverdeling, waarbij portefeuilles ook deels bij een secretaris of penningmeester kunnen worden belegd, wordt binnen het bestuur in nader overleg vastgesteld.

Naar wie zijn we op zoek?

  • Je promoveert (als werknemer- of buitenpromovendus).
  • Je bent enthousiast over het PNN en wilt graag (extra) bestuurservaring opdoen.
  • Je bent een teamplayer en bent daarnaast eveneens in staat pro-actief en daadkrachtig op te treden.
  • Je hebt visie en gedrevenheid en kunt dit vertalen naar beleid.
  • Je beschikt over de capaciteit om analytisch op te treden, zowel binnen het bestuur, met lokale promovendi-overleggen als met (partner)organisaties.
  • Je bent bereid ten minste 1 jaar gemiddeld 6-8 uur per week (vrijwillig) in het PNN te steken. Als je drukke onderzoeks- of onderwijsperiodes hebt, kan van deze tijd in overleg worden afgeweken: je proefschrift gaat voor.
  • Je vindt het leuk mee te denken over en je in te zetten voor kwesties als het bursalenexperiment, de positie van promovendi op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het Nederlandse promotietraject.

Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen aan onze voorzitter Rolf van Wegberg (rolf.vanwegberg@hetpnn.nl). Sollicitaties middels CV en motivatie ontvangen we graag via een email naar info@hetpnn.nl.