Het PNN solliciteert naar voorzitterschap VSNU

De Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) zoekt een nieuwe voorzitter. Een belangrijke organisatie, die het beleid vormgeeft waaronder heel veel academici werken. In het recente verleden hebben wij met plezier met de VSNU in het algemeen en uittredend voorzitter Karl Dittrich in het bijzonder, samen opgetrokken om de positie van promovendi te verbeteren. Het speculeren is inmiddels begonnen, maar namen van promovendi gaan gek genoeg niet rond. Op zich niet vreemd, maar waarom eigenlijk?

Immers, de grootste groep binnen de academische gemeenschap bestaat uit jonge onderzoekers en docenten: veelal promovendi. Zij dragen voor een zeer groot deel bij aan de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek. Deze bijdrage staat in scherp contrast met het aandeel dat zij hebben op de plaatsen waar over deze kerntaken wordt gesproken en het beleid daaromtrent wordt vormgegeven. Ondanks dat promovendi vaak het gezicht vormen van deze kerntaken, blijven zij vaak gezichtsloos in de beleidsdiscussies die vooral hen raken: de diversiteit in (academische) carrierepaden, de verbinding van onderwijs en onderzoek en de arbeidsvoorwaarden waaronder zij werken.

Zou het dan niet mooi zijn als promovendi ook daadwerkelijk het gezicht van de universiteiten vormen en zich bij de VSNU kunnen inzetten voor een hoogstaand academisch klimaat?

Dus besloot het PNN namens alle Nederlandse promovendi te solliciteren. Lees onze sollicitatie hier.