De National PhD Day, het jaarlijkse congres voor promovendi georganiseerd door het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), is vandaag het podium voor de lancering van een actieplan ter behoud van het Nederlandse promotieklimaat. In het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht presenteert PNN ten overstaan van 300 promovendi haar belangrijkste speerpunten ter bevordering van de kwaliteit van het promotietraject.

In de afgelopen maanden en jaren stapelen de ontwikkelingen die hun weerslag hebben op promovendi zich op. Dit varieert van te hoge werkdruk tot dubieuze contracten, en van onderwijsverplichtingen zonder gedegen voorbereiding tot het degraderen van promovendi tot studenten. Promovendi zijn steeds vaker ‘het kind van de rekening’. Met dit plan wil het PNN aangeven dat actie nu noodzakelijk is om het huidige promotieklimaat te waarborgen. Zij presenteren daartoe vijf actiepunten en vijf concrete maatregelen die hieraan bijdragen.

PNN-voorzitter Rolf van Wegberg: “We moeten nu in actie komen om de afbraak van het hoogwaardige Nederlandse promotieklimaat te voorkomen. Dubieuze contracten rukken op en de begeleiding van promovendi gericht op onderwijs en carrière buiten de wetenschap is nog niet op orde. In ons actieplan stellen we daarom onder andere normen voor contracten en onderwijsbelasting voor. Daarnaast willen we dat alle promovendi in staat worden gesteld om 3 tot 6 maanden buiten de universiteit praktische werkervaring te kunnen opdoen, zonder dat dit ten koste gaat van hun onderzoekstijd”.

Het PNN hoopt samen met de VSNU, universiteiten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de punten uit dit actieplan om te zetten naar een breed gedragen strategie voor het behoud van het hoogwaardige Nederlandse promotieklimaat. Nederland heeft de ambitie een van de meest innovatieve kenniseconomieën ter wereld te zijn, met universiteiten die bekendstaan om hun excellente onderwijs en onderzoek. Deze ambitie staat haaks op de geschetste ontwikkelingen. Daarom is het nu tijd om te handelen.

Lees hier ons actieplan!