Sympathieke actie opening academisch jaar 4 september

De werkdruk in de academische wereld is torenhoog. Subsidieaanvragen, administratie, onderwijsverantwoording, publicatiedruk, te weinig mankracht, het stapelt zich maar op. Veel mensen werken in de avonden, de weekenden, de vakanties en soms zelfs tijdens ziekte. Uit onderzoek blijkt dat er zeker 20% extra werkzaamheden in de vrije tijd worden verricht. Bij een volle werkweek betekent dat ruim 9 weken per jaar onbetaald werk!

Daarom organiseert de VAWO samen met PNN en PostdocNL een sympathieke actie tijdens de opening van het Academisch Jaar op 4 september in Nijmegen. Doe mee! Mail voor aanmelding en/of meer informatie naar info@vawo.nl.

Universiteiten, nu actie op gezondheidsklachten promovendi

30 juni 2017 – Onderzoek van de Universiteit Leiden toont aan dat het slecht gaat met de mentale gezondheid van promovendi. Bijna 40% van de ondervraagden kampt met klachten. Dit onderzoek bevestigt het ernstige beeld dat naar voren kwam uit Vlaams onderzoek in april dit jaar. Voor het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de maat vol: universiteiten moeten hun goed werkgeverschap tonen en nu actie ondernemen. Zoals het PNN al eerder stelde moet een landelijke studie in Nederland versneld worden uitgevoerd, maar maatregelen moeten en kunnen nu al worden genomen.

Uit de Vlaamse studie bleek dat promovendi twee tot drie keer meer werkgerelateerde gezondheidsklachten ervaren dan leeftijdsgenoten in vergelijkbare omstandigheden. Naar aanleiding hiervan stelde de SP Kamervragen. De minister stelde in haar antwoorden dat ze zich zorgen maakte, maar dat universiteiten zelf primair verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van deze gezondheidsklachten. Het PNN riep op tot een landelijke studie, maar bij voorlopig gebrek hieraan bevestigt en versterkt de Leidse studie het ernstige beeld. Adequate en directe acties zijn dan ook zeer noodzakelijk. Het PNN is geschokt door de resultaten van het Leidse onderzoek. Hieruit blijkt dat in Leiden een nog groter risico bestaat op mentale gezondheidsklachten dan in Vlaanderen. Toch is het PNN ook blij met het lef dat het CvB in Leiden toont met dit onderzoek en met het door haar ontwikkelde actieplan.

Alle universiteiten zijn nu nadrukkelijk aan zet, zo stelt PNN-voorzitter Rolf van Wegberg: “In het huidige universitaire werkklimaat worden promovendi letterlijk ziek. De tijd van praten over gezondheidsklachten is echt voorbij. In antwoorden op Kamervragen legde de minister de bal bij de universiteiten. Zij moeten dus nu concrete actie ondernemen.”

Solliciteer NU op een internship @ NWO!

ppp_logo_blue1

De UvA zoekt een Nederlandstalige promovendus als subsidiecoördinator binnen het Professional PhD Program van PNN.

De aanstelling is bij de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) voor 0,4 fte voor 12 maanden in Amsterdam met startdatum 01 oktober 2017.

Pak deze unieke kans om betaalde werkervaring op te doen bij de UvA tijdens je PhD en solliciteer tot 03 juli 2017 op deze vacature!

Vacatures