Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

9 februari 2017 – Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin.

Met ‘open access’ zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor kapitaalkrachtige instellingen en bedrijven, maar voor alle geïnteresseerden, zoals ondernemers, leraren en  beleidsmakers. ‘Open science’ gaat nog een stap verder: ook onderzoeksgegevens uit publiek gefinancierd onderzoek zijn dan toegankelijk voor optimaal hergebruik.
 
Open science wordt realiteit
De tien partijen – VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR – geven met het Nationaal Plan Open Science een helder signaal af: open science wordt realiteit in Nederland. De partijen willen dat bereiken door de Nederlandse aanpak naar 100% open access door te zetten bij alle Nederlandse onderzoeksorganisaties en alle onderzoeksdomeinen. Ze gaan daarnaast zelf gezamenlijke, duidelijke randvoorwaarden stellen om hergebruik van onderzoeksgegevens mogelijk te maken. De partijen gaan onderzoeken hoe open science een plaats kan krijgen in  de evaluatie en waardering van onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksvoorstellen. De partijen zorgen er tot slot voor dat het brede publiek de weg weet naar publicaties en de data en dat er protocollen komen om onderzoeksgegevens volgens de FAIR-principes te delen (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar). Ook blijven zij krachtig onderhandelen met de wetenschappelijke uitgevers, waar zij de afgelopen twee jaar al successen mee bereikt hebben.  Voor uitgevers betekent open science een ingrijpende verandering, omdat open access het bestaande verdienmodel verandert.
 
‘Het is gelukt om nationaal de handen op elkaar te krijgen om wetenschappelijke artikelen in alle openheid te publiceren. De ambitie is honderd procent open access. Daar komen nu onderzoeksgegevens bij.  Daardoor kunnen anderen, onderzoekers, ondernemers en alle andere belangstellenden gebruik maken van de laatste wetenschappelijke inzichten zonder zich in allerlei bochten te hoeven wringen’, aldus staatssecretaris Dekker. ‘Met dit plan van aanpak kan Nederland zijn toppositie in de wereld vasthouden. Open science versnelt en verbetert onderzoek en innovatie en dat zorgt voor economische groei, meer banen en antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.’
 
Internationale voortrekker
Nederland heeft open science de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Onder Nederlands voorzitterschap van Dekker hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie unaniem besloten om vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen als norm te hanteren in Europa en een optimaal hergebruik van onderzoeksdata na te streven. Het Nationaal Plan Open Science is de volgende stap om het in Nederland te realiseren.
 
Vanaf vanmiddag staat www.openscience.nl online waarop de ontwikkelingen te volgen zijn

Immigratie maatregel Verenigde Staten

In navolging van de VSNU en de vereniging van Europese Universiteiten (EUA) wil ook Promovendi Netwerk Nederland haar ongenoegen uitspreken over het immigratiedecreet dat afgelopen vrijdag ondertekend is door de Amerikaanse president Donald Trump. Dit inreisverbod voor burgers uit zeven overwegend islamitische landen heeft verstrekkende gevolgen voor onder andere promovendi die hierdoor belemmerd worden in hun werkzaamheden en vrijheid.

Het bedrijven van wetenschap en het verspreiden van de hier uit voortgevloeide kennis mag niet beperkt worden door landsgrenzen.

Promovendi Netwerk Nederland sympathiseert met een ieder die getroffen is door deze maatregel en hoopt op een snelle oplossing voor dit zorgwekkende probleem.

Solliciteer NU op PhD internships @ OCW!

De Inspectie van het Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zoekt momenteel twee promovendi voor vacatures binnen het Professional PhD Program.

De vacatures zijn bij de Werkgroep Sectorbeelden en de Projectgroep Selectie en Toegankelijkheid in Utrecht voor 0,6-0,8 fte voor 3-6 maanden. De gewenste startdatum is 01 april 2017.

Pak deze unieke kans om betaalde werkervaring op te doen bij OCW tijdens je PhD en solliciteer vóór 17 februari 2017!

Vacatures