Twee vacatures in het kader van het Professional PhD Program

                NWO zoekt twee Nederlandstalige promovendi als junior beleidsmedewerkers binnen het Professional PhD Program van PNN.

De eerste aanstelling is bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden in Den Haag, met gewenste startdatum 01 december 2017 of 01 januari 2018. Deze vacature sluit op 5 november.

De tweede aanstelling is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden in Den Haag, met gewenste startdatum 01 december 2017 of 01 januari 2018. Deze vacature sluit op 17 november.

Pak deze unieke kans om betaalde werkervaring op te doen bij NWO tijdens je promotietraject!

Meer informatie over het Professional PhD Program vind je hier. Voor meer informatie en contactgegevens, zie de vacatures op AcademicTransfer.

De NWO-NRO vacature: https://www.academictransfer.com/employer/Het-Promovendi-Netwerk-Nederland–PNN-/vacancy/43032/lang/nl/

De NWO-SGW vacature: https://www.academictransfer.com/employer/Het-Promovendi-Netwerk-Nederland–PNN-/vacancy/43085/lang/nl/

Dubieuze contracten, geen maatwerk

17 oktober 2017 – Het PNN is verbaasd over en teleurgesteld in de antwoorden van Minister Bussemaker van OCW op Kamervragen van GroenLinks. In haar antwoorden baseert de minister zich op feitelijke onjuistheden, spreekt ze zichzelf tegen en geeft ze alternatieve verklaringen die niet onderbouwd worden – en die ook niet juist zijn, zo blijkt uit ons onderzoek. Het PNN is dan ook blij dat Zihni Ozdil (GroenLinks) voet bij stuk houdt en na het herfstreces de Minister verder op dit thema gaat bevragen. Wij kijken uit naar een constructief gesprek met de nieuwe Minister van OCW over de wijze waarop promovendi worden aangesteld aan de Nederlandse universiteiten.

Feitelijke onjuistheden

De Minister stelt dat “bijna 90%” van de vacatures in ons onderzoek, zowel in 2015 als in 2016, vierjarige fulltime-contracten betreft. Dit kan niet worden geconcludeerd op basis van ons onderzoek. Promovendi kregen zowel in 2015 als in 2016 in slechts 83% van de gevallen een vierjarig contract – zij het parttime, zij het fulltime -aangeboden. De Minister poneert dat observaties uit twee opeenvolgende jaren niet genoeg zijn om een trend te duiden. Volgens haar kunnen wij dus niet stellen dat het aandeel ‘dubieuze contracten’ is toegenomen. Vervolgens stelt ze dat het “een stap in goede richting is” als ze verwijst naar de door ons niet te staven cijfers van de vierjarige fulltime contracten. Als er al een stap is gedaan, wat volgens de Minister zelf niet mag worden geconcludeerd uit ons onderzoek, dan is het een stap in verkeerde richting.

Daarnaast plaatst de Minister vraagtekens bij de methode van ons onderzoek: zij stelt dat enkel naar vacatures kijken niet valide is. De Minister heeft in zoverre gelijk dat een vacature niet per se hetzelfde is als het daadwerkelijke contract. Ook klopt het dat niet alle vacante promotieplaatsen belanden op AcademicTransfer. Maar als promovendi mogen wij ervan uitgaan dat een vacaturetekst de intentie van de werkgever uiteenzet en dat daarmee het arbeidsaanbod wordt gereflecteerd. Bovendien onderzoeken wij nog steeds een groot deel van de jaarlijkse instroom, als er 5000 promoties per jaar plaatsvinden en wij bijna 1500 vacatures in een jaar kunnen analyseren. De verdeling van de vacatures over de universiteiten duidt ook op een representatieve groep. Liever zouden wij ons onderzoek baseren op alle afgesloten promovendi-contracten, maar daar werken de universiteiten – tot op heden – niet aan mee. Daarom moeten we het doen met de cijfers die beschikbaar zijn.

Tegenstrijdigheden

De gemiddelde promotieduur ligt op vijf jaar, slechts een kwart van de promoties wordt binnen vier jaar afgerond (Promoveren in Nederland, Rathenau Instituut 2014). Als wij stellen dat enkel de contracten onder de vier jaar dubieus zijn, dan zijn we nog vriendelijk: 75% van de vierjarige contracten resulteert namelijk ook in over- of doorwerken, bijvoorbeeld in de WW. Als de minister dus stelt dat zij niet wil dat promovendi doorwerken in eigen tijd – tijdens of na hun contract – dan geeft ze daarmee feitelijk steun aan onze conclusie dat minstens 14% van de contracten daar ontegenzeggelijk op uitdraait (Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi, PNN 2017). Hiermee willen wij zeker niet toewerken naar een situatie waarin contracten automatisch verlengd worden naar gelang de eventuele uitloop van de werkzaamheden van een promovendus. Wel streeft het PNN naar een reële contractduur ten opzichte van de werkzaamheden, die in ieder geval de vierjarige norm van de KNAW voor een kwalitatief hoogwaardig promotietraject reflecteert.

Alternatieve verklaringen

De Minister stelt: “de dienstverbanden van drie jaar zijn over het algemeen een vervolg op een (tweejarige) research master”, zonder daarbij een onderbouwing te geven dat dit ‘maatwerk’ ook daadwerkelijk zo wordt bewerkstelligd. Wij bekeken de vacatures voor driejarige promovendi contracten (N=129) en analyseerden of er sprake was van ‘maatwerk’. Als deze vacatures maatwerk zouden betreffen zijn, zou de vacature-tekst vermelden dat je alleen kunt solliciteren als je een research-master hebt afgerond. Hier is echter helemaal geen sprake van. Slechts in 16,3% van de gevallen werd een research-master vermeld als vereiste in vacaturetekst. Kortom, driejarige contracten zijn over het algemeen helemaal geen maatwerk, maar een bewuste keuze van een universiteit om een jonge wetenschapper een driejarig contract te bieden en daarbij op de koop toe te nemen dat dit proefschrift statistisch gezien vaak niet binnen die tijd kan worden afgerond.

PNN zoekt bestuurslid Communicatie

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor  o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de KNAW, VSNU, NWO en Academic Transfer. We organiseren jaarlijks een National PhD Day, zijn actief in de VAWO (de vakbond voor de wetenschap) en Eurodoc (Europese PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendi van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.

Per december is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van een nieuw bestuurslid met de portefeuille communicatie.

Functieomschrijving Algemeen Bestuurslid, portefeuille communicatie:

Als portefeuillehouder communicatie ben je de eerste verantwoordelijke voor de communicatiemiddelen van het PNN. Je houdt onder andere de website bij, monitort en bent actief namens het PNN op social media, plaatst nieuwsberichten en geeft invulling aan onze strategische communicatie agenda. Je dient daarom te beschikken over niet alleen communicatieve, maar ook creatieve vaardigheden om de teksten en illustraties op een leuke manier weer te geven en/of teksten van andere bestuursleden te redigeren. Tot slot geef je samen met andere bestuursleden, ons sponsorbeleid en externe relatiebeheer vorm.

Naar wie zijn we op zoek?

  • Je promoveert (als werknemer- of buitenpromovendus).
  • Je bent enthousiast over het PNN en wilt graag (extra) bestuurservaring opdoen.
  • Je bent een teamplayer en bent daarnaast eveneens in staat pro-actief en daadkrachtig op te treden.
  • Je hebt visie en gedrevenheid en kunt dit vertalen naar beleid.
  • Je beschikt over de capaciteit om analytisch op te treden, zowel binnen het bestuur en de vereniging als met (partner)organisaties.
  • Je bent bereid ten minste 1 jaar gemiddeld 6-8 uur per week (vrijwillig) in het PNN te steken. Als je drukke onderzoeks- of onderwijsperiodes hebt, kan van deze tijd in overleg worden afgeweken: je proefschrift gaat voor.
  • Je vindt het leuk mee te denken over en je in te zetten voor kwesties als het bursalenexperiment, de positie van PhD’s op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het Nederlandse promotietraject.

Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen aan voorzitter Rolf van Wegberg (rolf.vanwegberg@hetpnn.nl) of  aan de huidige portefeuillehouder communicatie Martine Uittenbogaart (martine.uittenbogaart@hetpnn.nl).