Positie promovendi verder verslechterd

23 september 2017 – De aanstellingen van promovendi zijn het afgelopen jaar niet verbeterd. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016, dat het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) zaterdag op de National PhD Day presenteert. Het percentage ‘dubieuze’ aanstellingen – contracten korter dan vier jaar of verplicht parttime – is toegenomen ten opzichte van 2015, van 10,1% naar 14,2%. Een op de zeven promovendi krijgt een ondermaats contract aangeboden, waarbij overwerk of doorwerken in eigen tijd onvermijdelijk wordt om de promotie af te ronden.

Slechts een kwart van de promotieonderzoeken wordt binnen vier jaar afgerond. Bij contracten korter dan vier jaar kan men er vrijwel zeker van zijn dat de rekening van promoveren wordt doorgeschoven naar de promovendus zelf. “We hebben het afgelopen jaar met allerlei partijen gesproken, en iedereen wilde de situatie verbeteren”, zegt PNN-voorzitter Rolf van Wegberg. Het is teleurstellend om te merken dat er van deze beloofde verbeteringen weinig valt terug te zien. “De urgentie is er alleen maar groter op geworden, getuige de verontrustende signalen van individuele promovendi. We hopen dat we, samen met de universiteiten, nu wel een trendbreuk kunnen realiseren: de praktijk van promoveren in de WW kan echt niet.”

Sinds 2015 voert het PNN jaarlijks de ‘Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van online vacatures bij AcademicTransfer. Voor 2016 bleek uit de vacatures (n=1481) dat promovendi in 10,8% van de gevallen een contract van minder dan 4 jaar krijgen aangeboden. Bij 3,4% van de gevallen gaat om een aanstelling van minder dan 1FTE voor een vierjarig traject. In liefst 89,6% van de gevallen wordt in de vacature niet gespecificeerd hoeveel FTE promovendi moeten wijden aan onderwijs.

Het PNN pleit voor meer transparantie in vacatureteksten, met name het deel van het contract dat onderwijsverplichtingen omvat. Daarnaast bepleit zij eens te meer dat universiteiten, conform het advies van de KNAW, een vierjarig fulltime contract als standaard hanteren bij het aanstellen van promovendi, opdat zij er samen met begeleiders en promovendi voor zorgen dat het proefschrift binnen het arbeidscontract kan worden afgerond.

Lees hier de hele Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016

PNN doet mee aan geslaagde actie opening Academisch Jaar Nijmegen

4 september 2017 – De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met daarop leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot ver boven de hoofden opgestapeld. Zo lieten de VAWO, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL zien dat de werkdruk zich letterlijk torenhoog opstapelt.

De actie zorgde voor verraste en positieve reacties. “Het beeld was voor de meeste aanwezigen erg herkenbaar”, zegt VAWO-voorzitter Marijtje Jongsma. Ze hoopt dat het ministerie van OC&W en de universiteiten nu eindelijk actie gaan ondernemen om de werkdruk aan te pakken. “De taken en de financiering van de universiteiten moeten met elkaar in verhouding zijn en die verhouding is zoek. Er zijn meer studenten, meer bijkomende taken als verwerven onderzoekgeld en het invoeren van onderwijsvernieuwingen, maar er komt geen personeel bij, want daar is geen geld voor.”

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs was vandaag ook in Nijmegen aanwezig. Jongsma en PNN-bestuurslid Marten van der Meulen overhandigden haar een cheque van ruim 295 miljoen euro. Dit is het bedrag dat wetenschappers afgelopen jaar

aan onbetaald werk verrichten (voor een berekening van dit bedrag zie hier). De minister erkent dat er een probleem is en zegt dat de middelen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel op termijn voor verlichting gaan zorgen. Jongsma geeft aan dat hiermee nog steeds niet de verantwoordelijkheid wordt genomen om de huidige werkzaamheden van een reële financiering te voorzien.

In haar toespraak tijdens de opening erkende de minister ook “de belangrijke rol” die prestatiedruk speelt in de verhoogde kans op psychische klachten bij promovendi. Uit een rapport dat afgelopen juni verscheen bleek immers dat bijna 40% van Leidse promovendi het risico loopt op ernstige psychische klachten zoals depressie. “Het is goed om te horen dat deze klachten niet onopgemerkt blijven”, zegt PNN-voorzitter Rolf van Wegberg. “Maar nu moeten de universiteiten ook echt aan de slag om dit probleem aan te pakken.” In de cao die afgelopen april is afgesproken staat dat elke universiteit voor het einde van het kalenderjaar met een plan van aanpak rondom werkdruk moet komen. PNN houdt de voortgang hiervan nauwlettend in de gaten.

Lustrumborrel 8 september

Het PNN wordt dit jaar 30. Dertig jaar waarin de belangen van promovendi behartigd zijn. Om terug te blikken op deze succesvolle periode organiseren wij op vrijdag 8 september een lustrumborrel.

Vanaf 17.00, aansluitend op onze ALV, zijn  jullie welkom op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden (Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag, vlak naast het centraal station).

Proosten jullie mee op onze successen? Graag wel even aanmelden via https://goo.gl/forms/n4ZyCJAQxgmY09x03

Tot vrijdag!