23 september 2017 – De aanstellingen van promovendi zijn het afgelopen jaar niet verbeterd. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016, dat het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) zaterdag op de National PhD Day presenteert. Het percentage ‘dubieuze’ aanstellingen – contracten korter dan vier jaar of verplicht parttime – is toegenomen ten opzichte van 2015, van 10,1% naar 14,2%. Een op de zeven promovendi krijgt een ondermaats contract aangeboden, waarbij overwerk of doorwerken in eigen tijd onvermijdelijk wordt om de promotie af te ronden.

Slechts een kwart van de promotieonderzoeken wordt binnen vier jaar afgerond. Bij contracten korter dan vier jaar kan men er vrijwel zeker van zijn dat de rekening van promoveren wordt doorgeschoven naar de promovendus zelf. “We hebben het afgelopen jaar met allerlei partijen gesproken, en iedereen wilde de situatie verbeteren”, zegt PNN-voorzitter Rolf van Wegberg. Het is teleurstellend om te merken dat er van deze beloofde verbeteringen weinig valt terug te zien. “De urgentie is er alleen maar groter op geworden, getuige de verontrustende signalen van individuele promovendi. We hopen dat we, samen met de universiteiten, nu wel een trendbreuk kunnen realiseren: de praktijk van promoveren in de WW kan echt niet.”

Sinds 2015 voert het PNN jaarlijks de ‘Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van online vacatures bij AcademicTransfer. Voor 2016 bleek uit de vacatures (n=1481) dat promovendi in 10,8% van de gevallen een contract van minder dan 4 jaar krijgen aangeboden. Bij 3,4% van de gevallen gaat om een aanstelling van minder dan 1FTE voor een vierjarig traject. In liefst 89,6% van de gevallen wordt in de vacature niet gespecificeerd hoeveel FTE promovendi moeten wijden aan onderwijs.

Het PNN pleit voor meer transparantie in vacatureteksten, met name het deel van het contract dat onderwijsverplichtingen omvat. Daarnaast bepleit zij eens te meer dat universiteiten, conform het advies van de KNAW, een vierjarig fulltime contract als standaard hanteren bij het aanstellen van promovendi, opdat zij er samen met begeleiders en promovendi voor zorgen dat het proefschrift binnen het arbeidscontract kan worden afgerond.

Lees hier de hele Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016

UPDATE 28/09: Inmiddels heeft Zihni Özdil (GroenLinks) Kamervragen ingediend naar aanleiding van de uitkomsten van de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi.