2 februari 2016 – Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is blij met het voorstel van minister Schippers (VWS) om arts-promovendi voortaan in aanmerking te laten komen voor herregistratie in het BIG-register op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Registratie in het BIG-register is belangrijk omdat dit een voorwaarde is om als medicus aan de slag te kunnen. Eerder leken voor een grote groep arts-promovendi problemen te ontstaan omdat hun onderzoekswerkzaamheden niet automatisch meetelden als werkervaring voor herregistratie. De afgelopen periode heeft de werkgroep BIG van het PNN, samengesteld uit de promovendi-organisaties van de acht UMC’s,  zich hard gemaakt voor deze oplossing.

Basisartsen zijn verplicht om zich 5 jaar na het behalen van hun arts-examen opnieuw te registreren in het BIG-register. Om dat te kunnen doen, is een urennorm opgesteld. Eerder leek het erop dat veel promovendi in de medische wereld niet aan deze urennorm zouden kunnen voldoen, omdat promotie-werkzaamheden vaak niet meetelden voor deze norm. Doordat promotieonderzoek nu als gelijkgestelde werkzaamheden zal worden aangemerkt, kunnen promovendi na het behalen van hun proefschrift opnieuw registreren. “Het voorstel van minister Schippers kan een einde maken aan de onzekerheid van honderden promovendi over het al dan niet verliezen van hun BIG-registratie”, aldus Laura van Iersel, bestuurslid van het PNN.

De werkgroep BIG van het PNN trok al eerder aan de bel over mogelijke problemen van herregistratie en heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor een oplossing voor promoverende artsen. De werkgroep nam plaats aan tafel bij het ministerie van VWS om intensief te overleggen over de voorwaarden voor BIG-herregistratie. Constructief overleg met het ministerie en andere partijen heeft nu geresulteerd in een oplossing voor medici die promoveren. Frank van Someren Gréve, coördinator werkgroep BIG: “Dit voorstel zorgt ervoor dat arts-promovendi geen kans lopen om hun BIG-registratie te verliezen. Op deze manier blijven talentvolle artsen behouden voor zowel wetenschap als praktijk.”

De PNN werkgroep schreef, in samenwerking met de NFU en de KNMG, voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een uitgebreider artikel over het voorstel van minister Schippers dat binnenkort verschijnt.