Het PNN heeft vragen gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel van Staatssecretaris Zijlstra over invoeren van het bursalensysteem in Nederland. Mw. Jadnanansing (Tweede Kamerlid voor de PvdA) was bereid om deze vragen als schriftelijke kamervragen aan de Staatssecretaris voor te leggen. De vragen en de antwoorden zijn hier te vinden.