Categoriearchief: Nieuws

Sympathieke actie opening academisch jaar 4 september

De werkdruk in de academische wereld is torenhoog. Subsidieaanvragen, administratie, onderwijsverantwoording, publicatiedruk, te weinig mankracht, het stapelt zich maar op. Veel mensen werken in de avonden, de weekenden, de vakanties en soms zelfs tijdens ziekte. Uit onderzoek blijkt dat er zeker 20% extra werkzaamheden in de vrije tijd worden verricht. Bij een volle werkweek betekent dat ruim 9 weken per jaar onbetaald werk!

Daarom organiseert de VAWO samen met PNN en PostdocNL een sympathieke actie tijdens de opening van het Academisch Jaar op 4 september in Nijmegen. Doe mee! Mail voor aanmelding en/of meer informatie naar info@vawo.nl.

Promovendi: kies wijzer!

1 maart 2017 – Precies twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen lanceert het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) haar kieswijzer. Met het antwoord op voor promovendi en andere jonge academici belangrijke vragen: Wie investeert er in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek? Is valorisatie of open acces leidend voor politieke partijen? Krijgen jonge onderzoekers als het aan de politiek ligt ooit een vaste baan? En, is promoveren eigenlijk wel werk?

Om het antwoord te geven op deze vragen, spitte het PNN alle partijprogramma’s van de in 2012 in het parlement gekozen partijen door. Aan de hand van een zestal stellingen scoorde zij de politieke partijen. Voor de stelling ‘promoveren is werk’ betrokken wij niet alleen de partijprogramma’s van de politieke partijen, maar bekeken wij ook de stemmingsuitslagen van moties die daaromtrent zijn ingediend in de Tweede Kamer.

Voor de stelling ‘promoveren is werk’, bekeken wij de steun bij de diverse partijen voor het experiment promotieonderwijs – ook wel bekend als het experiment met promotiestudenten. De stellingen ‘investeringen onderzoek en hoger onderwijs’ reflecteren de investeringen die de partijen in hun programma hebben staan voor deze beiden. De stelling ‘vrije wetenschap’ bekijkt de verplichte koppeling tussen investeringen in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie daarvan en/of een positief economisch rendement die daaruit voortvloeit. Of partijen open science – het geheel van transparante wetenschap: open acces en het vrij toegankelijk maken van (ruwe) datasets en onderzoeksmethodieken – in hun programma ondersteunen en stimuleren, blijkt uit de stelling ‘belang van open science’. Tot slot beslaat de stelling ‘meer vaste aanstellingen onderzoekers’ de concrete maatregelen die partijen nemen om onderzoekers vaker in vaste dienst te nemen.

Het PNN hoopt dat promovendi met deze kieswijzer een geïnformeerde keuze kunnen maken op 15 maart. De keuzes die politieke partijen maken in hun programma’s over onderwijs en onderzoek, kunnen een grote weerslag hebben op de toekomst van jonge onderzoekers in Nederland. Daarom roepen wij alle promovendi en andere jonge academici op hun overwogen stem uit te brengen op 15 maart.
Kieswijzer promovendi

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

9 februari 2017 – Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin.

Met ‘open access’ zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor kapitaalkrachtige instellingen en bedrijven, maar voor alle geïnteresseerden, zoals ondernemers, leraren en  beleidsmakers. ‘Open science’ gaat nog een stap verder: ook onderzoeksgegevens uit publiek gefinancierd onderzoek zijn dan toegankelijk voor optimaal hergebruik.
 
Open science wordt realiteit
De tien partijen – VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR – geven met het Nationaal Plan Open Science een helder signaal af: open science wordt realiteit in Nederland. De partijen willen dat bereiken door de Nederlandse aanpak naar 100% open access door te zetten bij alle Nederlandse onderzoeksorganisaties en alle onderzoeksdomeinen. Ze gaan daarnaast zelf gezamenlijke, duidelijke randvoorwaarden stellen om hergebruik van onderzoeksgegevens mogelijk te maken. De partijen gaan onderzoeken hoe open science een plaats kan krijgen in  de evaluatie en waardering van onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksvoorstellen. De partijen zorgen er tot slot voor dat het brede publiek de weg weet naar publicaties en de data en dat er protocollen komen om onderzoeksgegevens volgens de FAIR-principes te delen (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar). Ook blijven zij krachtig onderhandelen met de wetenschappelijke uitgevers, waar zij de afgelopen twee jaar al successen mee bereikt hebben.  Voor uitgevers betekent open science een ingrijpende verandering, omdat open access het bestaande verdienmodel verandert.
 
‘Het is gelukt om nationaal de handen op elkaar te krijgen om wetenschappelijke artikelen in alle openheid te publiceren. De ambitie is honderd procent open access. Daar komen nu onderzoeksgegevens bij.  Daardoor kunnen anderen, onderzoekers, ondernemers en alle andere belangstellenden gebruik maken van de laatste wetenschappelijke inzichten zonder zich in allerlei bochten te hoeven wringen’, aldus staatssecretaris Dekker. ‘Met dit plan van aanpak kan Nederland zijn toppositie in de wereld vasthouden. Open science versnelt en verbetert onderzoek en innovatie en dat zorgt voor economische groei, meer banen en antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.’
 
Internationale voortrekker
Nederland heeft open science de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Onder Nederlands voorzitterschap van Dekker hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie unaniem besloten om vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen als norm te hanteren in Europa en een optimaal hergebruik van onderzoeksdata na te streven. Het Nationaal Plan Open Science is de volgende stap om het in Nederland te realiseren.
 
Vanaf vanmiddag staat www.openscience.nl online waarop de ontwikkelingen te volgen zijn