Campagne tegen het bursalenstelsel

De website www.promovendus.org is online gegaan! De site moet het debat aanwakkeren over de voorgenomen bezuinigingen op jonge onderzoekers. De site lanceert de campagne tegen het bursalenstelsel en tegen de voorgenomen wetswijziging die op aandringen van de VSNU halverwege maart door Halbe Zijlstra aan de Kamer zal worden voorgelegd.

De campagne is een initiatief van promovendi en vertegenwoordigers van promovendiorganisaties, afkomstig van voornamelijk de Amsterdamse en Leidse universiteiten. Voor de voorbereiding voor deze campagne hebben zich in enkele dagen meer dan 250 promovendi verenigd in de facebookgroep ‘Promovendi leveren volwaardig werk!’ Zij waarschuwen voor het onrechtmatige karakter van het bursalenstelsel en voor de uiterst schadelijke gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor de kwaliteit, productiviteit en internationale positie van het Nederlandse universitair onderzoek.

Als onderdeel van de campagne wordt onder meer een landelijke e-mailactie gestart en zal een brief worden aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. De site zal komende dagen worden uitgebreid met meer informatie, dus blijf het volgen!