Bursalenstelsel

Op maandag 26 september is de Strategische Agenda van Staatssecretaris Zijlstra besproken in een nota-overleg met de kamercommissie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. In de Strategische Agenda stelt Zijlstra voor om bursaalpromovendi mogelijk te maken. Kamerleden Jadnanansing en Van Dijk dienden een motie in met het verzoek om het bursalenstelsel niet in te voeren. Kamerlid Klaver diende een motie in met het verzoek de Kamer op de hoogte te houden van de effecten van het bursalenstelsel met daarbij gegevens over de aantallen promotieplaatsen en de beschikbaarheid van universitair docenten. Kamerlid De Rouwe merkte op dat het lage promotierendement (7% in 4 jaar) aandacht verdient. Het PNN ziet in het bursalenstelsel geen toegevoegde waarde voor het Hoger Onderwijs in Nederland, en is erg tevreden dat er kritisch wordt gekeken naar het voorstel.