Immigratie maatregel Verenigde Staten

In navolging van de VSNU en de vereniging van Europese Universiteiten (EUA) wil ook Promovendi Netwerk Nederland haar ongenoegen uitspreken over het immigratiedecreet dat afgelopen vrijdag ondertekend is door de Amerikaanse president Donald Trump. Dit inreisverbod voor burgers uit zeven overwegend islamitische landen heeft verstrekkende gevolgen voor onder andere promovendi die hierdoor belemmerd worden in hun werkzaamheden en vrijheid.

Het bedrijven van wetenschap en het verspreiden van de hier uit voortgevloeide kennis mag niet beperkt worden door landsgrenzen.

Promovendi Netwerk Nederland sympathiseert met een ieder die getroffen is door deze maatregel en hoopt op een snelle oplossing voor dit zorgwekkende probleem.