Uit het rapport Falende wetenschap: De frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaal-psycholoog Diederik Stapel van de commissies Levelt, Drenth en Noort blijkt dat Diederik Stapel langdurig en…