Oct 202014
 
Preliminary program National PhD Day 2014

The preliminary program of the National PhD Day can now be found below! Do not forget to subscribe! Dit bericht aanraden op Facebook Dit bericht op Twitter zetten Printen Doormailen

Aug 142014
 

Promoveer je in de Economie en/of Rechten, dan is NWO op zoek naar jou! Voor de periode van oktober 2013 tot april 2015 en april 2015 tot juli 2015 is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek op zoek naar promovendi die aan de slag willen als beleidsmedewerker in het kader van het Professional PhD Program.

Jun 172014
 

Op dit moment is het ministerie van OCW bezig een AMvB voor te bereiden dat een experiment met beurspromovendi mogelijk maakt. In de jaren negentig is o.a. in Utrecht een vergelijkbaar experiment opgezet. De gevolgen daarvan waren zeer ingrijpend, zo blijkt uit een reconstructie van het Utrechtse promovendi overleg ProUt. Met het oog op de

May 212014
 

Zojuist bereikte ons het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen moet stoppen met het aannemen van promotiestudenten. Dit is geen vrijwillige keuze; het mag niet meer van de Belastingdienst. PNN vindt dit een positieve ontwikkeling. Het is nu wachten op de AMvB die het ministerie van OCW voorbereidt, waarin het voor universiteiten mogelijk wordt gemaakt te experimenteren met promotiestudenten.

May 212014
 

Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt dat promoveren na het behalen van je master loont. Dit is wel een proces van de lange adem: pas vanaf 11 jaar werkervaring verdienen gepromoveerden gemiddeld genomen jaarlijks meer. In de eerste jaren na het afstuderen verdienen promovendi relatief dus een lager inkomen. Maar, het hogere inkomen

May 122014
 

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een brede toekomstvisie op het Nederlandse wetenschappelijke stelsel. In een brief aan minister Jet Bussemaker roepen de CTO’s van 11 grote bedrijven op tot het integreren van de nationale wetenschap-en innovatieagenda’s op basis van maatschappelijke thema’s. Kernboodschap van de CTO’s is dat “de visie het wetenschaps- en innovatiebeleid

May 072014
 

Op verzoek van het ministerie van OCW organiseerden het Rathenau Instituut en de WRR een debatreeks over het thema ‘ Vertrouwen in de Wetenschap’. Ook PNN was bij deze debatten aanwezig. Immers: de promovendi van nu zijn de hoogleraren van morgen. De sloteditie van de debatreeks op 14 april stond in het teken van toekomstbestendige

Mar 232014
 

At the 14th of March the general members meeting of PNN approved the membership of three new PhD councils: Aprove (of the Amsterdam MC), Promeras (of the Erasmus MC) and the – still nameless – PhD council of Maastricht University. PNN’s goal has always been to represent the interests of PhD-candidates in the Netherlands on

Mar 212014
 

Op 14 maart heeft de ALV ingestemd met het toetreden van maar liefst drie nieuwe promovendi overleggen tot PNN: Aprove (van het AMC), Promeras (van het Erasmus MC) en het – tot op heden nog naamloze – nieuwe promovendi overleg van de Universiteit Maastricht. Het streven van PNN is altijd om de belangen van een

Mar 022014
 

26 februari 2014 – via ScienceGuide De universiteiten krijgen het zwaar. Het kabinet bereidt een omwenteling voor in de financiering van de wetenschap. Overheidsgeld zal gaan naar ‘kritische massa’ en veel minder naar behoud van bestaande WO-structuren. Inspelen op succes in Europa wordt topprioriteit. Minister Bussemaker verwacht dit voorjaar de rapportage van het zogeheten IBO, interdepartementaal