aug 142014
 

Promoveer je in de Economie en/of Rechten, dan is NWO op zoek naar jou! Voor de periode van oktober 2013 tot april 2015 en april 2015 tot juli 2015 is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek op zoek naar promovendi die aan de slag willen als beleidsmedewerker in het kader van het Professional PhD Program.

Het Professional PhD Program is een initiatief van het PNN waarin promovendi de kans krijgen een aantal maanden (betaald) bij een organisatie buiten de universiteit aan de slag te gaan. Read more

jun 172014
 

Op dit moment is het ministerie van OCW bezig een AMvB voor te bereiden dat een experiment met beurspromovendi mogelijk maakt. In de jaren negentig is o.a. in Utrecht een vergelijkbaar experiment opgezet. De gevolgen daarvan waren zeer ingrijpend, zo blijkt uit een reconstructie van het Utrechtse promovendi overleg ProUt.

Met het oog op de AMvB lijkt het ons van belang deze reconstructie breed te verspreiden.  Read more

mei 212014
 

Zojuist bereikte ons het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen moet stoppen met het aannemen van promotiestudenten. Dit is geen vrijwillige keuze; het mag niet meer van de Belastingdienst. PNN vindt dit een positieve ontwikkeling. Het is nu wachten op de AMvB die het ministerie van OCW voorbereidt, waarin het voor universiteiten mogelijk wordt gemaakt te experimenteren met promotiestudenten. Read more

mei 212014
 

Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt dat promoveren na het behalen van je master loont. Dit is wel een proces van de lange adem: pas vanaf 11 jaar werkervaring verdienen gepromoveerden gemiddeld genomen jaarlijks meer. In de eerste jaren na het afstuderen verdienen promovendi relatief dus een lager inkomen. Maar, het hogere inkomen gedurende de latere jaren is voldoende om de initiële inkomensderving terug te verdienen. Read more

mei 122014
 

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een brede toekomstvisie op het Nederlandse wetenschappelijke stelsel. In een brief aan minister Jet Bussemaker roepen de CTO’s van 11 grote bedrijven op tot het integreren van de nationale wetenschap-en innovatieagenda’s op basis van maatschappelijke thema’s.

Kernboodschap van de CTO’s is dat “de visie het wetenschaps- en innovatiebeleid met elkaar moet verbinden door middel van een gemeenschappelijke inspirerende agenda”. Read more

mei 072014
 

Op verzoek van het ministerie van OCW organiseerden het Rathenau Instituut en de WRR een debatreeks over het thema ‘ Vertrouwen in de Wetenschap’. Ook PNN was bij deze debatten aanwezig. Immers: de promovendi van nu zijn de hoogleraren van morgen. De sloteditie van de debatreeks op 14 april stond in het teken van toekomstbestendige wetenschap: welke stappen moeten wij – wetenschappers, maatschappelijke organisaties, overheid, beleidsmakers, bedrijven en burgers – nu nemen om het vertrouwen in de wetenschap te behouden? Read more

mrt 212014
 

Op 14 maart heeft de ALV ingestemd met het toetreden van maar liefst drie nieuwe promovendi overleggen tot PNN: Aprove (van het AMC), Promeras (van het Erasmus MC) en het – tot op heden nog naamloze – nieuwe promovendi overleg van de Universiteit Maastricht. Het streven van PNN is altijd om de belangen van een zo breed mogelijk pallet aan Nederlandse promovendi te vertegenwoordigen. Read more

mrt 022014
 

26 februari 2014 - via ScienceGuide
De universiteiten krijgen het zwaar. Het kabinet bereidt een omwenteling voor in de financiering van de wetenschap. Overheidsgeld zal gaan naar ‘kritische massa’ en veel minder naar behoud van bestaande WO-structuren. Inspelen op succes in Europa wordt topprioriteit.

Minister Bussemaker verwacht dit voorjaar de rapportage van het zogeheten IBO, interdepartementaal beleidsonderzoek, over de manier waarop de regering haar investeringen in onderzoek en R&D verdeelt, inzet en effectief maakt.

Read more

feb 172014
 
Professional PhD Program receptie: geslaagd pleidooi voor ontwikkeling promovendi buiten de wetenschap.

Op 31 januari jl. gaf het Promovendi Netwerk Nederland een feestelijke receptie ter gelegenheid van het succesvol afronden van de eerste fase van het Professional PhD Program (PPP). Voor deze gelegenheid mocht PNN een groot aantal academici, mensen uit het bedrijfsleven en beleidsmakers treffen bij Restaurant Mammoni in Utrecht.

Algemeen directeur van de KNAW en voormalig directeur van Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Read more