mrt 212014
 

Op 14 maart heeft de ALV ingestemd met het toetreden van maar liefst drie nieuwe promovendi overleggen tot PNN: Aprove (van het AMC), Promeras (van het Erasmus MC) en het – tot op heden nog naamloze – nieuwe promovendi overleg van de Universiteit Maastricht. Het streven van PNN is altijd om de belangen van een zo breed mogelijk pallet aan Nederlandse promovendi te vertegenwoordigen. Read more

mrt 022014
 

26 februari 2014 - via ScienceGuide
De universiteiten krijgen het zwaar. Het kabinet bereidt een omwenteling voor in de financiering van de wetenschap. Overheidsgeld zal gaan naar ‘kritische massa’ en veel minder naar behoud van bestaande WO-structuren. Inspelen op succes in Europa wordt topprioriteit.

Minister Bussemaker verwacht dit voorjaar de rapportage van het zogeheten IBO, interdepartementaal beleidsonderzoek, over de manier waarop de regering haar investeringen in onderzoek en R&D verdeelt, inzet en effectief maakt.

Read more

feb 172014
 
Professional PhD Program receptie: geslaagd pleidooi voor ontwikkeling promovendi buiten de wetenschap.

Op 31 januari jl. gaf het Promovendi Netwerk Nederland een feestelijke receptie ter gelegenheid van het succesvol afronden van de eerste fase van het Professional PhD Program (PPP). Voor deze gelegenheid mocht PNN een groot aantal academici, mensen uit het bedrijfsleven en beleidsmakers treffen bij Restaurant Mammoni in Utrecht.

Algemeen directeur van de KNAW en voormalig directeur van Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Read more

feb 142014
 

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. De drie belangrijkste doelen van het PNN zijn het informeren en het adviseren van de overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van promovendi en de kwaliteit van de promotietrajecten, het vergroten van de effectiviteit van onze leden (de lokale promovendi-organisaties) door het faciliteren en ondersteunen van hun activiteiten, en het bevorderen van de loopbaanperspectieven van promovendi in Nederland. Read more

feb 072014
 
PNN speelt in op de actuele ontwikkelingen en het maatschappelijk debat omtrent integriteit van wetenschappelijk onderzoek. Daartoe is een commissie opgericht die focust op het “grijze gebied” tussen fraude en het integer uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Gesprekken met partijen die daar mee te maken hebben alsmede het organiseren van een workshop voor een landelijke PhD Day zullen hoofdtaken zijn van deze commissie. Read more
feb 072014
 

Deze week presenteerde PNN met het Rathenau Instituut, nu nog achter gesloten deur, de eerste preliminaire resultaten van de nationale enquête voor de Jonge Akademie. Doelstelling van de enquête was om een idee te krijgen van de kwaliteit van promotietrajecten en carrièreplanning van promovendi. Met een respons van ruim 2500 promovendi en een aantal verrassende resultaten belooft het rapport een succes te worden. Read more

feb 052014
 

Unfortunately this post is not available in English

Dinsdag 11 februari aanstaande organiseert het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) een werk conferentie met als thema ‘Naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs’.

Op deze conferentie zal centraal staan hoe personele uitwisseling tussen hbo en wo vaker met succes tot stand kan worden gebracht, wat daarvoor nodig is op instellings- en sectorniveau en wat de meerwaarde is van de personele uitwisseling of overstap naar de andere sector. Read more

feb 052014
 

Unfortunately this message is not available in English

Door:  Hoger Onderwijs Persbureau (HOPdinsdag 28 januari 2014 – 15:01

Staatssecretaris Sander Dekker wil dat de paywall bij wetenschappelijke publicaties verdwijnt. Onderzoek waar de samenleving voor heeft betaald, moet direct na publicatie vrij toegankelijk zijn voor iedereen die er kennis van wil nemen. Dat zei Dekker in een toespraak op een congres over open access.Vroeger kocht staatssecretaris Sander Dekker een langspeelplaat van Wham!

Read more

jan 272014
 

(unfortunately this post is not available in English)
Werken bij een hogeschool valt vaak buiten het blikveld van (recent) gepromoveerden. Zo blijkt uit een onderzoek van Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen. Toch hebben hogescholen veel te bieden aan gepromoveerden.

Hogeschool niet per se ‘stap terug’ vanuit universiteit
Binnen de groep promovendi/gepromoveerden is het imago van hogescholen gemiddeld minder goed dan dat van universiteiten. Read more